Author Archives: Ania

Наші реквізити

Приватне підприємство аудиторська фірма “Екаунт”

Юридична адреса: Україна, 10008, Житомирська область, м. Житомир, вул. Новий бульвар, 9, кв.1

Поштова адреса : Україна, 10008, Житомирська область, м. Житомир, вул. Новий бульвар, 9, кв.1

Директор: Онищук Галина Терентіївна – сертифікат аудитора серії А, № 004408, рішення Аудиторської палати України № 96 від 30 листопада 2000 р. Продовження терміну дії до 30 листопада 2019 року — рішення Аудиторської палати № 300/2 від 24 вересня 2014 року.

Контактний телефон (0412) 42-14-96, 42-14-97, 067-700-89-08

e-mail: oblikzt@gmail.com

ЄДРПОУ: 31133478

Банківські реквізити:

р/р: 26005000018823

Банк: АТ “Укрексімбанк” м.Київ

МФО Банку:  322313

Послуги

Послуги аудиторської фірми:

І. Завдання з надання впевненості:

– аудит історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності, що складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та Національних стандартів бухгалтерського обліку (П(с)БО);

– огляд історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності;

– завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (оцінка ефективності системи внутрішнього контролю (аудиту); оцінка ефективності використання виробничих потужностей; оцінка ефективності функціонування системи управління; та ін.)

II. Супутні послуги:

– завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації;

– завдання з підготовки фінансової інформації.

ІІІ. Інші послуги:

– трансформація бухгалтерської фінансової звітності у відповідність до міжнародних стандартів фінансової звітності та складання звітності;

– ведення бухгалтерського та податкового обліку;

– складання фінансових звітів;

– відновлення бухгалтерського обліку;

– консультації з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Новини

Шановні клієнти!
З 1 жовтня 2014 року розпочався період обов’язкової інвентаризації, яка повинна проводитися підприємствами перед складанням річної фінансової звітності. Якщо Ви плануєте укласти з ПП «АФ «Екаунт» угоду на проведення обов’язкового аудиту річної фінансової звітності за 2017 рік, ми просили б це зробити заздалегідь, перед датою призначеною Вами обов’язкової інвентаризації, з метою забезпечення присутності наших аудиторів при цій інвентаризації згідно з вимогами Міжнародних стандартів аудиту.
Аудиторська палата України здійснює систематичний контроль якості аудиторських послуг і застосовує до аудиторських фірм дисциплінарні заходи за наслідками контролю. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики, прийняті Аудиторською палатою України як Національні стандарти аудиту, вимагають: «Якщо величина запасів є суттєвою для фінансових звітів, аудитор повинен одержати достатні та відповідні аудиторські докази щодо існування і стану запасів та бути присутнім при інвентаризації»