Posts Tagged ‘Житомир’

Вартість послуг

Вартість аудиторських послуг АФ «ЕКАУНТ» залежить від:

  • стану документообігу та бухгалтерського обліку Клієнта;
  • складності структури та специфіки діяльності Клієнта;
  • обсягу та строків надання послуг;
  • досвіду і професійного рівня фахівців, відібраних для надання аудиторської послуги;
  • часу, необхідного для якісного виконання завдання з надання впевненості;
  • Час, необхідний для якісного виконання завдання з надання впевненості, обраховується (визначається) як час, необхідний для планування та виконання всіх відповідних аудиторських процедур, характер та обсяг яких визначається у відповідності до умов і обставин завдання та виходячи з необхідності забезпечити дотримання етичних вимог.

З метою забезпечення якісного виконання завдання з надання впевненості АФ «ЕКАУНТ» визначає  кількість достатнього часу для виконання такого завдання. Визначення достатнього часу є повноваженням директора АФ «ЕКАУНТ» і залежить від характеру ,розміру, складності діяльності Клієнта з аудиту, стану його системи внутрішнього контролю, методики і технології виконання завдання та інших чинників. Оцінка мінімального обсягу часу, достатнього для якісного виконання завдання з обов’язкового аудиту здійснюється на підставі обсягу діяльності Клієнта.

Інформація про нашу фірму

Приватне підприємство “Аудиторська фірма “Екаунт” працює на ринку аудиторських послуг з 4 вересня 2000 року та пропонує клієнтам професійні послуги у сфері аудиту, бухгалтерського, податкового та управлінського обліку.  Аудиторська фірма надає послуги всім клієнтам, незалежно від форми власності, системи оподаткування, рівня автоматизації обліку, місцезнаходження підприємства.

Переваги:

компетентність та досвід роботи;

конфіденційність інформації;

індивідуальний підхід до клієнтів;

відповідальність за результати роботи;

професійна поведінка;

чесність у всіх ділових та професійних стосунках.

Місцезнаходження фірми:

10008, м. Житомир, вул.  Новий бульвар, 9, кв.1

тел. (0412) 42-14-96,42-14-97, 067-700-89-08

Св АПУкя

статстат2

випвип2