Вартість послуг

Вартість послуг

Вартість аудиторських послуг АФ «ЕКАУНТ» залежить від:

  • стану документообігу та бухгалтерського обліку Клієнта;
  • складності структури та специфіки діяльності Клієнта;
  • обсягу та строків надання послуг;
  • досвіду і професійного рівня фахівців, відібраних для надання аудиторської послуги;
  • часу, необхідного для якісного виконання завдання з надання впевненості;
  • Час, необхідний для якісного виконання завдання з надання впевненості, обраховується (визначається) як час, необхідний для планування та виконання всіх відповідних аудиторських процедур, характер та обсяг яких визначається у відповідності до умов і обставин завдання та виходячи з необхідності забезпечити дотримання етичних вимог.

З метою забезпечення якісного виконання завдання з надання впевненості АФ «ЕКАУНТ» визначає  кількість достатнього часу для виконання такого завдання. Визначення достатнього часу є повноваженням директора АФ «ЕКАУНТ» і залежить від характеру ,розміру, складності діяльності Клієнта з аудиту, стану його системи внутрішнього контролю, методики і технології виконання завдання та інших чинників. Оцінка мінімального обсягу часу, достатнього для якісного виконання завдання з обов’язкового аудиту здійснюється на підставі обсягу діяльності Клієнта.