Новини

Новини

Шановні клієнти!
З 1 жовтня 2014 року розпочався період обов’язкової інвентаризації, яка повинна проводитися підприємствами перед складанням річної фінансової звітності. Якщо Ви плануєте укласти з ПП «АФ «Екаунт» угоду на проведення обов’язкового аудиту річної фінансової звітності за 2017 рік, ми просили б це зробити заздалегідь, перед датою призначеною Вами обов’язкової інвентаризації, з метою забезпечення присутності наших аудиторів при цій інвентаризації згідно з вимогами Міжнародних стандартів аудиту.
Аудиторська палата України здійснює систематичний контроль якості аудиторських послуг і застосовує до аудиторських фірм дисциплінарні заходи за наслідками контролю. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики, прийняті Аудиторською палатою України як Національні стандарти аудиту, вимагають: «Якщо величина запасів є суттєвою для фінансових звітів, аудитор повинен одержати достатні та відповідні аудиторські докази щодо існування і стану запасів та бути присутнім при інвентаризації»