Послуги

Послуги

Послуги аудиторської фірми:

І. Завдання з надання впевненості:

– аудит історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності, що складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та Національних стандартів бухгалтерського обліку (П(с)БО);

– огляд історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності;

– завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (оцінка ефективності системи внутрішнього контролю (аудиту); оцінка ефективності використання виробничих потужностей; оцінка ефективності функціонування системи управління; та ін.)

II. Супутні послуги:

– завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації;

– завдання з підготовки фінансової інформації.

ІІІ. Інші послуги:

– трансформація бухгалтерської фінансової звітності у відповідність до міжнародних стандартів фінансової звітності та складання звітності;

– ведення бухгалтерського та податкового обліку;

– складання фінансових звітів;

– відновлення бухгалтерського обліку;

– консультації з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності.