Система контролю якості аудиторських послуг

Система контролю якості аудиторських послуг

На фірмі розроблені та затверджені внутрішні положення аудиту, які пов’язані з методологією проведення аудиту, робочими документами аудиту, положеннями про конфіденційність аудиту та про внутрішній контроль якості.

Відповідальною особою за внутрішній контроль якості згідно наказу № 1-В від 29 вересня 2008 р. призначена директор підприємства Онищук Галина Терентіївна – сертифікат аудитора серії А, № 004408, рішення Аудиторської палати України № 96 від 30 листопада 2000 р. Продовження терміну дії до 30 листопада 2019 року — рішення Аудиторської палати № 300/2 від 25 вересня 2014 року. Контактний телефон (0412) 42-14-96,42-14-97, 067-700-89-08, e-mail: oblikzt@gmail.com

В аудиторській фірмі сформовано систему зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації, а саме:

Наказом директора № 1 від 08.01.2012 р. затверджено Положення про зберігання ПП “Аудиторською фірмою “Екаунт” аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації.

1. Цим Положенням:

  • визначений склад конфіденційної інформації;
  • встановлено місце зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації. Місцем зберігання встановлений офіс фірми;
  • встановлений обмежений доступ до аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації;
  • визначено порядок доступу до місць зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації;
  • визначений порядок надання інформації про результати перевірки чи про надання аудиторських послуг, розкриття робочої документації та аудиторських звітів будь-яким третім особам;
  • визначений порядок інформування замовників про затверджену систему зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації;
  • визначений порядок розв’язання конфліктів щодо розголошення конфіденційної інформації: з працівниками аудиторської фірми, з співвиконавцями, з замовниками, яким надаються аудиторські послуги.