Author Archives: Ania

Вартість послуг

Вартість аудиторських послуг АФ «ЕКАУНТ» залежить від:

 • стану документообігу та бухгалтерського обліку Клієнта;
 • складності структури та специфіки діяльності Клієнта;
 • обсягу та строків надання послуг;
 • досвіду і професійного рівня фахівців, відібраних для надання аудиторської послуги;
 • часу, необхідного для якісного виконання завдання з надання впевненості;
 • Час, необхідний для якісного виконання завдання з надання впевненості, обраховується (визначається) як час, необхідний для планування та виконання всіх відповідних аудиторських процедур, характер та обсяг яких визначається у відповідності до умов і обставин завдання та виходячи з необхідності забезпечити дотримання етичних вимог.

З метою забезпечення якісного виконання завдання з надання впевненості АФ «ЕКАУНТ» визначає  кількість достатнього часу для виконання такого завдання. Визначення достатнього часу є повноваженням директора АФ «ЕКАУНТ» і залежить від характеру ,розміру, складності діяльності Клієнта з аудиту, стану його системи внутрішнього контролю, методики і технології виконання завдання та інших чинників. Оцінка мінімального обсягу часу, достатнього для якісного виконання завдання з обов’язкового аудиту здійснюється на підставі обсягу діяльності Клієнта.

Наш колектив

фото---------- (1)
Онищук Галина Терентіївна – директор ПП “АФ “Екаунт”, сертифікований аудитор. Закінчила у 1977 році Житомирський сільськогосподарський інститут за спеціальністю “Економіст-організатор”. Стаж роботи більше 40 років, в томі числі 13 років на посаді головного бухгалтера одного з найбільших підприємств м. Житомира. Стаж роботи на посаді аудитора – 16 років.

0YkVkaMMe642 001

Радовська Анна Олександрівна – сертифікований аудитор. Закінчила у 2010 році Житомирський державний технологічний університет за спеціальністю “Облік і аудит” та здобула кваліфікацію магістра. Стаж роботи – 9 років. Працювала на посаді асистент аудитора, бухгалтера.

Стасюк Надія Володимирівна – сертифікований аудитор. Закінчила у 1986 році Вищу школа профспілкового руху у м.Москва за спец. “Економіст” . Стаж роботи більше 40 років. Працювала на посадах економіст, керівник планового відділу, старший державний податковий ревізор-інспектор,головний спеціаліст-ревізор у ВД ФСС ТВП. Стаж на посаді аудитора – 17 років.

Вінська Інна Воломирівна – сертифікований аудитор. Закінчила у 1997 році Житомирський інженерно-технологічний інститут за спеціальністю менеджмент у виробничій сфері та здобула кваліфікацію спеціаліста “Інженер-економіст”. Стаж роботи – більше 15 років. Працювала на посадах контролера-ревізора, головним бухгалтером. Стаж роботи на посаді аудитора – більше 9 років.

Шпак Юлія Миколаївна – асистент аудитора. Закінчила в 2010 році Житомирський національний агроекономічний університет за спеціальністю “Фінанси” та здобула кваліфікацію спеціаліста. Стаж роботи – 8 років. Працювала на посаді економіст бухгалтерського обліку та аудиту та заступника директора з економічний питань.

Система контролю якості аудиторських послуг

На фірмі розроблені та затверджені внутрішні положення аудиту, які пов’язані з методологією проведення аудиту, робочими документами аудиту, положеннями про конфіденційність аудиту та про внутрішній контроль якості.

Відповідальною особою за внутрішній контроль якості згідно наказу № 1-В від 29 вересня 2008 р. призначена директор підприємства Онищук Галина Терентіївна – сертифікат аудитора серії А, № 004408, рішення Аудиторської палати України № 96 від 30 листопада 2000 р. Продовження терміну дії до 30 листопада 2019 року — рішення Аудиторської палати № 300/2 від 25 вересня 2014 року. Контактний телефон (0412) 42-14-96,42-14-97, 067-700-89-08, e-mail: oblikzt@gmail.com

В аудиторській фірмі сформовано систему зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації, а саме:

Наказом директора № 1 від 08.01.2012 р. затверджено Положення про зберігання ПП “Аудиторською фірмою “Екаунт” аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації.

1. Цим Положенням:

 • визначений склад конфіденційної інформації;
 • встановлено місце зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації. Місцем зберігання встановлений офіс фірми;
 • встановлений обмежений доступ до аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації;
 • визначено порядок доступу до місць зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації;
 • визначений порядок надання інформації про результати перевірки чи про надання аудиторських послуг, розкриття робочої документації та аудиторських звітів будь-яким третім особам;
 • визначений порядок інформування замовників про затверджену систему зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації;
 • визначений порядок розв’язання конфліктів щодо розголошення конфіденційної інформації: з працівниками аудиторської фірми, з співвиконавцями, з замовниками, яким надаються аудиторські послуги.